Manželský klub Sezdanka

O klubu

Proč vůbec člověk vymyslel to, čemu dnes říkáme manželství? Aby milovanému člověku dokázal, že svůj vztah myslí vážně? Aby sám sebe usměrnil a vetkl řád lidskému soužití? Aby vložil jistotu vztahu, který ho těší a naplňuje? Aby naplnil očekávání rodičů a společnosti?

 

Všichni jsme tak či onak dotčeni institutem manželství: jako manželé, jako rodiče, jako děti svých rodičů, jako lidé. A když už žijeme vprostřed vztahů, tak je dobré s nimi také něco dělat. Nebrat je jako samozřejmost! Však to znáte: co je nové, to je zajímavé; co se okouká, je všední. Tak je to s věcmi, tak je to s místy, kterými cestujeme, a tak je to i s mezilidskými vztahy. Vztahy láskou překypující i vztahy plné dobrodružství časem ztrácejí to, co je na počátku činilo nevšedními. A proto je dobré je obnovovat, vkládat jim novou jiskru, a snad nejvíc ze všeho je nebrat jako samozřejmost.

 

Manželský klub Sezdanka Vám přináší v první řadě podporu a inspiraci pro vztah manželský, partnerský, nebo i obecně lidský. Klub je zázemím především pro ty, kdo jsou manželé, ale i pro ty, kdo o manželství uvažují, plánují svatbu anebo uvažují o svých vztazích. V programové nabídce se objevují jak vzdělávací a kulturní programy, tak i neformální setkávání při čaji – podle potřeby, možností a zájmu. Členové klubu mají možnost program klubu ovlivňovat formou příležitostných anket anebo kdykoliv individuálně.
 

Pro aktivní
Za účast na každém programu Sezdanky získáte bod, stačí jen odeslat mail -- na stránce Kontakt. Je jedno, účastní-li se daného programu jen jeden nebo oba z vašeho páru, za účast jednotlivce i dvojice na jednom programu získáte vždy jen jeden bod. Za deset bodů dostanete zdarma knihu dle vlastního výběru z nakladatelství Unitaria. Kdo bude mít nejvíce bodů v daném kalendářním roce, získá jako odměnu víkendový pobyt v předem vybraném romantickém místě, například na zámku Kotěra, Hostačov, Třebešice.
 

Klub je zřízen pod záštitou společnosti českých unitářů jako snaha podpořit rodinné, partnerské a mezilidské vztahy.